Do Urzędu Miasta w Pucku do dnia 10 sierpnia 2017 r. wpłynęły 43 wnioski o stypendia, tego:

3 uczniów szkół podstawowych

19 uczniów gimnazjów (w tym 9 absolwentów),

14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( w tym 4 absolwentów),

7 studentów.

W dniu 29 sierpnia 2017 r . pracowała Komisja Stypendialna powołana Zarządzeniem nr 151/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 02 sierpnia 2017 r., której zadaniem była analiza złożonych wniosków oraz zarekomendowanie kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację Burmistrzowi Miasta Puck. Tak jak w ubiegłych latach poza wynikami w nauce ważne były osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz aktywność społeczna.

W wydanym w dniu 30 sierpnia 2017 r. Zarządzeniu nr 166/2017 Burmistrza Miasta Puck oraz Zarządzeniu nr 185/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. opublikowana została lista tegorocznych stypendystów. Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do grona tegorocznych stypendystów przesłane zostały gratulacje i życzenie powodzenia i dalszych sukcesów od Burmistrza Miasta Puck.

Tradycyjnie uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Miasta Pucka na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się 13 października 2017 r. o godz. 17.00 w Puckim Ratuszu.