Trwają prace nad określeniem zasad udzielania stypendiów Rady Miasta Pucka dla uczniów i słuchaczy oraz studentów na rok szkolny 2016/2017. Poza osiągnięciami edukacyjnymi ważne będą również osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz, podobnie jak w ubiegłych latach, działalność na rzecz środowiska lokalnego, współpraca z organizacjami pożytku publicznego ( w tym wolontariat) czy dodatkowe trudności, które kandydat musi pokonać w celu osiągnięcia sukcesów (np. niepełnosprawność).

W związku z ogromnym zainteresowaniem i napływającymi do Urzędu Miasta zapytaniami informuję, że:

– wzory wniosków nie ulegną zmianie; można je pobrać ze strony internetowej

– wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Pucku do dnia 10 sierpnia 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie przez uczelnię, szkołę lub organizację, na rzecz której pracuje uczeń/słuchacz lub student przedstawionych osiągnięć;

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Do pobrania:

  1. Wniosek uczeń/słuchacz
  2. Wniosek student
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych