Można już odbierać decyzje dot. stypendium socjalnego za okres styczeń-maj 2018 r.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego proszeni są o odbiór decyzji w sekretariacie szkoły, Rodzice uczniów z pozostałych szkół, którym stypendia będą wypłacane przez Urząd Miasta – w pokoju nr 216 w godzinach pracy urzędu.

Z pisma przesłanego z Kuratorium Oświaty w Gdańsku wynika , że środki na stypendia będą przekazane w terminie do 15 maja 2018 r.