Urząd Miasta Puck oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Pucku we współpracy z Senatorem RP Sławomirem Rybickim serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i grupy nieformalne w dniu 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) do Urzędu Miasta Puck ul. 1 Maja 13, sala posiedzeń nr 115 (I piętro):

  • 16.00 na szkolenie „Nowe wzory ofert i sprawozdań”, które poprowadzi Anna Horak z Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych
    oraz
  • 18.00 na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego już konkursu AKUMULATOR SPOŁECZNY, który jest przyjaznym i innowacyjnym funduszem, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Pomorza, działających na rzecz dobra wspólnego. Spotkanie poprowadzi Magdalena Pipka-Urbańska ze Stowarzyszenia EDUQ z Lęborka.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Od 2 marca 2019 r. zaczęło obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Oznacza to, że II konkurs ofert, planowany do ogłoszenia w Pucku, będzie przeprowadzony na nowych wzorach. Głównym celem nowych rozwiązań jest uproszczenie procedur przy realizacji zadań publicznych, m. in. poprzez rezygnację z wymogu określania przez organizację pozarządową celu realizowanego zadania publicznego, uproszczenie tabel budżetowych czy wprowadzenie rozliczania zadania publicznego przez rezultaty.

Szkolenie poprowadzi Anna Horak – od 2008 roku koordynatorka Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Doradczyni i animatorka działań społecznych. Trenerka modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Członkini Stowarzyszenia „Na Drodze Ekspresji” oraz Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych.