Szczegóły dot. oferty złożonej w trybie pozakonkursowym oraz formularz zgłaszania uwag w linku poniżej.
http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/5520