Nadszedł długo oczekiwany moment przez nas wszystkich!!!

Powstało Przedszkole Samorządowe w Pucku, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta Puck na wkład własny wymagany w projekcie i sfinansowanie kosztów adaptacji budynku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Poseł na Sejm – p. Kazimierz Plocke, st. Wizytator Marek Ścibor, Przewodniczący Rady Miasta Puck – Piotr Kozakiewicz z Radnymi, przedstawiciele Wykonawców i Dostawców, lokalnych Samorządowców (Tadeusz Puszkarczuk i Iwona Domachowska), dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, służby mundurowe oraz przedstawiciele Rady Rodziców z dziećmi.

Po przecięciu wstęgi (zdjęcie) nastąpiło poświęcenie budynku i udzielenie błogosławieństwa przez ks. Piotra Pastewskiego.

Przy przedszkolu, w ramach Budżetu obywatelskiego powstał plac zabaw, który również został otwarty i poświęcony.

Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu przedstawiła zebranym kilka ważnych wydarzeń z przebiegu powstawania przedszkola; cyt.

Następnie wystąpiła p. Dyrektor Barbara Baranowska, która podziękowała Pani Burmistrz za ogromne wsparcie oraz pracownikom, którzy w ostatnich dniach z imponującym zaangażowaniem pracowali, aby 4 września przedszkole było gotowe na przyjęcie dzieci.

Uczestnicy uroczystości gratulowali i podziwiali nową placówkę; było dużo radości, emocji  i zachwytów …