Informujemy, iż od dnia 5 listopada 2018 r. w związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. 1 Maja została ona całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. W załączeniu przedstawiamy mapę czasowej organizacji ruchu.

Zostały zorganizowane objazdy. Do ul. 1 Maja, 12 Marca, Rynku, Szpitala, Fary i Portu Rybackiego dojazd ul. Sambora i Jana III Sobieskiego. Wyjazd z Portu Jachtowego został zorganizowany Al. Lipową przy Miejskim Ośrodku Sportu Kultury i Rekreacji oraz drogą łączącą ośrodek z parkingiem przy ul. Nowy Świat. W związku z powyższym zmianie ulegnie organizacja ruchu ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od ul. Sambora do ul. 12 Marca – stanie się drogą jednokierunkową odwrotnie niż dotychczas. Ponadto tymczasowo wprowadza się obustronny zakaz zatrzymywania się na w/w odcinku ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Judyckiego. Pozostała organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

Dla interesantów Szpitala, Urzędu Miasta Puck oraz Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego zaleca się korzystanie z parkingu u zbiegu ulic 1 Maja i Al. Lipowej oraz wzdłuż ul. Sambora.

Prosimy przewidzieć więcej czasu na dojazd do pracy i szkoły. O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.