W 2018 r. Gmina Miasta Puck zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie dla zadania pn.” Badanie wody w „Kąpielisku Puck” na terenie Gminy Miasta Puck.

W ramach wskazanego powyżej zadania pobór próbek wody nastąpił w dniach 11.07.2018 r., 25.07.2018 r., 08.08.2018 r., 22.08.2018 r. a następnie przeprowadzono ich transport i wykonanie badań przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Realizacja zadania pn. Badanie wody w „Kąpielisku Puck” na terenie Gminy Miasta Puck pozwoliła na zlokalizowanie zanieczyszczeń wody w kąpielisku, które mają negatywny wpływ na kondycję ekosystemów oraz znacząco wpływają na stan zdrowia człowieka. Ponadto realizacja zadania przyczyniła się do monitorowanie występowania zakwitu sinic.

Dla realizacji zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 450,00 zł.

Nazwa zadania Badanie wody w „Kąpielisku Puck” na terenie Gminy Miasta Puck
Koszt kwalifikowany zadania 904,00 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW (https://wfos.gdansk.pl) Dotacja w kwocie 450,00 zł
Numer Umowy WFOŚ/D/I-7/168/2018