W nawiązaniu do harmonogramu wdrażania Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck na rok 2022 określonego Zarządzeniem nr 42/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 marca 2021 r. zachęca się Wnioskodawców wymienionych projektów do podejmowania aktywnych działań w kierunku jak najszerszego rozpropagowania swoich pomysłów wśród mieszkańców Pucka.
Samo głosowanie rozpocznie się w dniu 13 września 2021 r. i potrwa do poniedziałku 27 września 2021 r.
lista przyjtych projektów