Wczoraj w sali posiedzeń Rady Miasta Puck wręczono umowy na realizację zadań publicznych w 2019 r. Gmina Miasta Puck zawrze 54 umowy z 31 organizacjami pozarządowymi w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na kwotę 362 050,00 zł.