Czas zagrożenia epidemicznego to czas próby dla wszystkich nas.

Wiąże się też niestety z problemami ekonomicznymi. Dotykają one również samorządy, zwłaszcza jednak przedsiębiorców.

Mechanizmy pomocowe są uruchamiane na szczeblu krajowym, regionalnym  i samorządowym.

Zgodnie z naszymi kompetencjami proponujemy  puckim przedsiębiorcom następujące wsparcie:

 

  1. Zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach za kwiecień i maj 2020

– na wniosek podatnika-przedsiębiorcy, indywidualne rozpatrywanie spraw

 

  1. Odroczenie, rozłożenie na raty lub częściowe umorzenie zaległości za kwiecień i maj 2020

podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

– na wniosek podatnika-przedsiębiorcy, indywidualne rozpatrywanie spraw

 

W sprawach ewentualnych ulg związanych z gospodarką odpadami proszę zwracać się do firm, z którymi  podpisane zostały umowy na odbiór odpadów.