Drodzy mieszkańcy serdecznie zapraszamy 11 kwietnia 2019r. (czwartek) godzina 16:00 do Sali posiedzeń w Urzędzie Miasta Puck (Puck, ul. 1 Maja 13, I piętro, pokój nr 115) na wspólne pisanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

W czasie spotkania przedyskutujemy Państwa propozycje i pomysły, wskażemy zasady realizacji projektów, pomożemy prawidłowo sformułować i wypełnić wniosek, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z realizacją projektów.

Nasi pracownicy będą do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego:

DATA

CZYNNOŚĆ

01.04.2019r. – 30.04.2019r. Składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2020 przez mieszkańców (od 16 roku życia)
06.05.2019r. – 08.05.2019r. Weryfikacja formalna złożonych projektów (Komisja ds. budżetu obywatelskiego)
09.05.2019r. – 15.05.2019r. Dokonanie analizy złożonych projektów przez komisję i odpowiednie referaty i jednostki z wykorzystaniem formularza „Karta analizy projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2020”; ewentualne wezwanie wnioskodawcy o dodatkowe informacji i wyjaśnienia; uzupełnienie projektu w terminie 3 dni
16.05.2019r. – 17.05.2019r. Zatwierdzenie wyników analizy przez Burmistrza
18.05.2019r. – 20.05.2019r. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym
21.05.2019r. Umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronach: https://budzetobywatelski.miastopuck.pl i bip.miasto.puck.pl, udostępnienie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz opublikowanie jej w mediach
22.05.2019r. – 08.09.2019r. Działania promocyjne – podejmowane przez osoby zgłaszające
09.09.2019r. – 23.09.2019r. Głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2020 (drogą elektroniczną i papierową)
11.10.2019r. Ogłoszenie wyników głosowania – na stronach https://budzetobywatelski.miastopuck.pl i bip.miasto.puck.pl, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz w mediach