Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod planowany zegar słoneczny, który znajdować się będzie w porcie rybackim w Pucku.