Wynik otwartego naboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020  z dnia 07.12.2015r. oferty złożyły następujące podmioty:

  • Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Portowa 6/1, 81-350 Gdynia
  • ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o., ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom
  • Inter_Edu Dawid Kubacki, ul. Sędzickiego 1/15,  84-100 Puck,
  • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „SUBSIDIUM”, ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck

Wszystkie oferty spełniały wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Decyzją komisji z dn. 30 grudnia 2015 r. do wspólnej realizacji projektu wybrano jednego Partnera: Inter_Edu Dawid Kubacki, ul. Sędzickiego 1/15,  84-100 Puck,  z uwagi na najwyższą ocenę złożonej oferty oraz zaproponowany zakres działań w ramach projektu.