Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w 2022 roku:
MIEJSCE 1
Liczba głosów: 683
PROJEKT NR 10
Park Nad Stawem – etap I
Wnioskodawcy – Joanna Szczypiorowska, Ewa Mączka
MIEJSCE 2
Liczba głosów: 327
PROJEKT NR 4
Strefa Aktywności i Street Workout na Orliku
Wnioskodawca – Izabela Dubicka
MIEJSCE 3
Liczba głosów: 237
PROJEKT NR 9
Podwórko bez Barier – odnowienie placu zabaw przy
ul. Abrahama i ul. Majkowskiego w Pucku

Wnioskodawca – Anita Goyke

Prezentacja wyników BO 2022 w formacie pdf