W dniu 5 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Przy pracach komisji obecni byli obserwatorzy – przedstawiciele Rady Miasta Puck oraz  pracownik Urzędu Miasta Puck zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

W okresie od 05.12.2017 r. do 03.01.2018 r. do urzędu wpłynęły 62 oferty. Członkowie komisji analizowali złożone oferty, biorąc pod uwagę kryteria z ogłoszenia konkursowego oraz zapoznali się z charakterystyką poszczególnych zadań. Oferty omówione zostały szczegółowo, m.in. pod kątem dostępności zadania, wartości merytorycznej, terminów realizacji oraz dotychczasowej współpracy z miastem Puck. Dofinansowano 47 zadań,  informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w protokole posiedzenia komisji.

 

Protokół: pobierz