Burmistrz Miasta Puck informuje, że na ogłoszony Zarządzeniem nr 98/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 07 czerwca 2016 r. otwarty konkurs ofert na powierzanie wykonywania zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli – zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w Gminie Miasta Puck w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Pucku do godz. 15.00 w dn. 28 czerwca 2016 r. złożono następujące aplikacje:

Kolejność wpływu

Nazwa przedszkola

Nazwa organu prowadzącego przedszkole

1

Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK w Pucku

Longina Struck