W dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 86/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 kwietnia 2017 r.

W wyniku zakończenia I etapu rekrutacji ustalono listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

– kontynuujących wychowanie przedszkolne (zał.),

– zakwalifikowanych do przedszkola (zał.).

Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone są również na tablicy ogłoszeń Urzedu Miasta w Pucku przy ul. 1 Maja 13.

Zgodnie z Harmonogramem rekrutacja uzupełniająca, umożliwiająca zgłoszenie dziecka do przedszkola odbędzie się w terminie 22.05.2016r. – 26.05.2016r. (szczegóły w zakładce „Sukces w przedszkolu”).

Zachęcamy wszystkich rodziców do skorzystania z bezpłatnych miejsc dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Pucku w roku szkolnym 2017/2018.