W dniu 23 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 50 Burmistrza Miasta Puck z dnia 01 kwietnia 2016 r. W wyniku rekrutacji uzupełniającej ustalono kolejne listy dzieci przyjętych do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017:

– kontynuujących uczęszczanie do przedszkola – zobacz

– zakwalifikowanych do przedszkola – zobacz

Informację dotyczącą miejsca realizacji obowiązku przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania Rodzice/Opiekunowie prawni otrzymają listownie.