Data: 2022-01-17, godzina 15:30

Miejsce obrad: sala Nr 115 Urzędu Miasta Puck

Porządek:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/7/2021 Rady Miasta Puck w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck.
3. Zamknięcie obrad.