mapaSzanowni Państwo,

informujemy, iż zaczynamy przyjmować wnioski o udostępnianie miejsc pod stoiska podczas XXII Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się w Pucku  w dniach 21 – 22 sierpnia 2021 roku.

Każdy Wystawca zainteresowany udziałem powinien najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2021 roku przesłać kartę zgłoszenia wystawcy na adres: Urząd Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck z dopiskiem „Zjazd Kaszubów – karta zgłoszenia wystawcy”, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck (pok. nr 2), lub przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@miastopuck.pl.

UWAGA!

Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU, ale nie jest równoznaczne z udziałem w Zjeździe Kaszubów.

Miasto Puck wydzierżawia miejsce pod stoisko, a nie stoisko. Namioty oraz wyposażenie wystawca organizuje we własnym zakresie (w przypadku braku namiotu prosimy o kontakt).

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Puck podejmuje decyzję o przyjęciu Wystawcy na XXII Światowy Zjazd Kaszubów, o czym Wystawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

Wszelkie pytania związane ze stoiskami podczas Zjazdu Kaszubów proszę kierować pod numer telefonu 58 673 0524

Wszelkie informacje zawarte są w Regulaminie, z którym należy się zapoznać.

Wniosek do pobrania:

karta wystawcy 2021

Regulamin do pobrania:

Regulamin wystawców podczas Zjazdu Kaszubów