W dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15.30 w Sali Ratusza Miejskiego, Stary Rynek 1 odbędzie się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXII Zwyczajnej sesji Rady Miasta ,oraz XXIII, XXIV, XXV, XXVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Dobroczyńca Miasta Puck”.
6. Wystąpienia Przewodniczących minionych kadencji Rady Miasta Puck w związku z 30 rocznicą pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów samorządowych.
7. Uroczyste wręczenie medali pamiątkowych”Dobroczyńca Miasta Puck” przyznanych w 30 rocznicę pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów samorządowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Puck oraz przystąpienia do Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr XVII/6/2019 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr XXVI/4/2020 z dnia 14 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck „Pas Nadmorski II”
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/4/2019 Rady Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2019r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Miasta Puck.
17. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta raportu o stanie Gminy Miasta Puck.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.

Transmisję można śledzić tutaj