W dniu 30 sierpnia 2017 roku ( środa ) o godz. 15.30 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku posiedzenie XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta, które odbędzie się w dniu .

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck, XXXVI i XXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.

4. Uroczyste wręczenie aktów nadania awansu zawodowego dla nauczycieli szkół samorządowych.

5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2029.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.

10.Podjecie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku do Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.(ul. I AWP ).

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (ul.12 Marca).

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu „Czyste Powietrze Miasta Puck” ( edycja 2017).

14.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.