BURMISTRZ MIASTA PUCK zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie terenów przyplażowych w okresie sezonu letniego 2016.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać: – imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy; – datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej; – potrzeby terenowe wyrażone w m2 oraz czas trwania dzierżawy; szkic sytuacyjny oraz koncepcję zabudowy, zdjęcia lub opis wyglądu obiektu. Oferty powinny dotyczyć działalności sezonowych takich jak: mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, urządzenia rekreacyjne, stoiska pamiątkarskie, stoiska z artykułami sezonowymi itp.

Preferowane będą oferty z propozycją kompleksowego zagospodarowania terenów, o jednolitej formie zewnętrznej obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności sezonowej. Forma obiektów powinna być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto ich zewnętrzna elewacja powinna zostać wykonana z desek boazeryjnych. Obiekty powinny być utrzymane wyłącznie w kolorystyce białej lub biało-niebieskiej. Opłata za dzierżawę regulowana jest Zarządzeniem Nr 248/2015 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 4 grudnia 2015r. Oferty należy składać do dnia 31 marca 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta pok. 114 Urzędu Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck.

Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska
INFORMACJA: TEL. 58 673 05 23, E-MAIL: dzierzawy@miasto.puck.pl

Pobierz PDFZaproszenie do składania ofert na zagospodarowanie terenów przyplażowych w sezonie letnim 2016