W dniu 02.12.2019 r. o godz. 11:00 nastąpiło oficjalne zakończenie inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ul. Gdańskiej 3” zrealizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Gdańska 3 będący właścicielem obiektu przystąpił do projektu jako  Partner, tym samym pokrywając wkład własny ze środków prywatnych wspólnoty. Budynek przy ul. Gdańskiej 3 jest pierwszym obiektem zakończonym w ramach projektu wśród Partnerów.

Wykonawcą robót była Firma Handlowo Usługowa PROFI-MAT Iwona Sychowska  z siedzibą w Bolszewie przy ul. Parkowej 35/3. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 265 769,48 zł brutto, przy czym wysokość dofinansowania wynosiła ponad 100 tys. zł.

Renowacja budynku obejmowała głównie następujące elementy:

  • izolację pionową ścian fundamentowych;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji;
  • wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;
  • remont więźby dachowej, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego wraz z nowym opierzeniem i orynnowaniem;
  • remont klatki schodowej (ścian wewnętrznych, sufitów, drewnianych schodów, spoczników i balustrad);

Ponadto inwestycja obejmowała również zagospodarowanie terenu – odwodnienie, miejsca utwardzone, nasadzenia, elementy małej architektury.

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ok. 11 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi niecałe 5 mln zł.