Burmistrz Miasta Puck zachęca organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty do wspólnego stworzenia Miejskiego Kalendarza Imprez na rok 2018.
W tym celu należy pobrać wniosek i złożyć go w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Pucku przy ul. 1-go Maja 13 p. 114 p. w terminie do 20 września 2017 r.
Zaplanowane terminy i miejsca zgłoszonych do kalendarza imprez nie powinny w trakcie roku ulec zmianom. Dlatego warto dokonać wcześniej koniecznych uzgodnień z podmiotami, od których zależy realizacja przedsięwzięcia.