Zgodnie z regulaminem przyznawania jednorazowej nagrody za osiągnięcia sportowe, wnioski należy składać do 28 października 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Pucku, w pok. 2.

Wnioski i regulamin dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz do pobrania na stronie internetowej www.miastopuck.pl

Po upływie terminu zgłoszeń złożone wnioski nie będą rozpatrywane.

Do dnia 15 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Puck zatwierdza nagrody, które wręczone będą na uroczystym spotkaniu, o którego terminie powiadomieni zostaną wszyscy zainteresowani.

Nagrody mogą być przyznawane:

  • zawodnikom – stałym mieszkańcom miasta – trenującym w klubach sportowych z siedzibą w mieście Pucku;
  • trenerom zawodników nagrodzonych, pracującym w klubach sportowych z siedzibą w mieście Puck;
  • zespołom wchodzącym w skład klubów sportowych z siedzibą w mieście Pucku – w formie nagród rzeczowych.

Kryterium przyznawania nagrody za osiągnięcia sportowe jest:

  1. Całokształt osiągnięć sportowych od 1 listopada roku poprzedzającego do 31 października roku, w którym przyznawana jest nagroda.
  2. Osiągnięcia sportowe, a w szczególności zajęcie miejsc punktowanych w:
  • Igrzyskach Olimpijskich,
  • Mistrzostwach Świata,
  • Mistrzostwach Europy,
  • Mistrzostwach Polski.

Regulamin: pobierz

Wniosek: pobierz