Z dniem 22.lutego br  obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Wybickiego.

Został wprowadzony zakaz ruchu w obu kierunkach na odcinku od ul. Polnej do ul. Nowy Świat. Zakaz nie dotyczy mieszkańców ul. Józefa Wybickiego, którzy mają zapewniony dojazd do  posesji oraz rowerzystów, którzy mogą korzystać z drogi dla rowerów.

Wyłączenie z ruchu  drogi o znaczeniu lokalnym nie wpłynie na możliwość dojazdu do ulic przyległych.

Wprowadzenie zakazu ruchu jest podyktowane bardzo złym stanem nawierzchni gruntowej. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwu mienia. Ze względu na aktualne warunki pogodowe nie ma możliwości wykonania prawidłowej naprawy drogi.