Operacja pn. „Bal z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wartość operacji wynosi 35 294,00 zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 30 000,00 zł. Operacja realizowana w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.