{index_ob_css}{index_ob_js}

Remont chodnika przy ul. Nowy Świat

W dniu 12.03.2024 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania
pn. "Remont chodnika przy ul. Nowy Świat od Ronda Macieja Płażyńskiego do skrzyżowania z ul. Męczenników Piaśnicy". Jest to kontynuacja działań związanych z ul. Nowy Świat, które rozpoczęliśmy w roku 2023 poprzez remont nawierzchni jezdni. 

Wykonawcą remontu chodnika jest firma KAMBRUK Sp. z o.o. z z terminem wykonania prac do 14.05.2024 r. Po ustaniu złych warunków pogodowych, wraz z Wykonawcą podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac, z założeniem, że front robót będzie otwierany stopniowo i w miarę możliwości zamykany tego samego dnia, aby w jak najmniejszym stopniu stwarzać niedogodności mieszkańcom korzystającym z chodnika. 

Remont ma na celu poprawę gospodarki wód opadowych, poprzez odpowiednie wyprofilowanie chodnika i ukierunkowanie zastałych wód opadowych na tereny zielone bądź kratki deszczowe w ulicy. Zakres prac obejmuje chodnik, wjazdy oraz zatoki postojowe - w stopniu niezbędnym, aby wyeliminować zastoje wód opadowych. 

Prace związane z chodnikiem są uzupełnieniem robót wykonanych w czerwcu 2023 r. związanych z nawierzchni ulicy Nowy Świat. Pierwotnie remontem miała zostać objęta tylko nawierzchnia jezdni, natomiast z uwagi na otrzymane już po wykonaniu nawierzchni środki finansowe z Rządowego Funduszu Dróg edycja 2023 w wysokości ok. 340 tys. zł. mogliśmy częściowo wykorzystać na refundację wykonanych prac oraz dokonać remontu chodnika na danym odcinku, do którego przystąpiliśmy podpisaniem umowy w dniu 15.12.2023 r. z realizacją rozpoczętą w dniu 12.03.2024 r. 

Poza dofinansowaniem, przy okazji trwających prac, nową odsłonę wkrótce otrzymają również schody po obu stronach bloku Nowy Świat 4 wraz z nowa kostkową nawierzchnią pobocza za blokiem, tak aby mogły lepiej służyć mieszkańcom i turystom codziennie przemierzającym ulice miasta.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności