{index_ob_css}{index_ob_js}

Rekrutacja do projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”

Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 stycznia 2023 ruszyła rekrutacja uczestników projektu. W drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023  zaplanowano działania dla dwóch grup uczniów.
Grupa 1 – uczniowie klas I – III (budynek B) – koordynuje p. Joanna Cierpiałkowska – Blok,
Grupa 2 – uczniowie klas IV-VIII – koordynuje p. Wojciech Schmelter, a w zakresie doradztwa zawodowego dla klas ósmych – koordynuje p. Katarzyna Włodarkiewicz-Walicka
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne u koordynatorów, do których należy złożyć wypełnione i podpisane dokumenty.

logotypy pomorskie żagle wiedzy

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności