{index_ob_css}{index_ob_js}

Aktualizacja prac na marinie

fundusze UE - logotypy

Inwestycja pn. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie do Aktualizacja prac na marinie

 

 

Stan zaawansowania prac w ramach realizacji inwestycji wynosi już ponad 80%. Prace odbywają się zgodnie z harmonogramem, jednak mamy nadzieję zaprosić Państwa do nowej przystani już w wakacje.

W związku z realizacją zadania do dzisiaj na Falochronie Północnym m.in. zakończono pogrążanie ścianki szczelnej falochronu, usunięto grunty słabonośne, zamontowano ściągi i je zasypano, wykonano wszystkie pale CFA, kontynuowane są prace związane z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych, wykonano wszystkie oczepy od strony odportowej oraz I etap przystani niskiej, wykonano kompletne 11 sekcji łamacza fal oraz 3 sekcje w fazie 1 - fundament, kontynuowane są prace związane z wykonywaniem konstrukcji narzutowej – wykonano narzut kamienny na głowicy zachodniej, I etap narzutu wzdłuż ścianki szczelnej falochronu. Zakończono prace związane z wykonywaniem odcinka narzutowego Falochronu.

Na pomoście stałym ścianka szczelna została pogrążona w całości, skleszczona i ściągnięta, ściągi zabezpieczono antykorozyjnie, grunty organiczne w zakresie grodzy pomostu usunięte, grodza w całości zasypana została materiałem piaszczystym. Zakończono także wykonywanie konstrukcji żelbetowej.

Na nabrzeżu pogrążono ściankę, wykonano kleszcze i mikropale. W całości wykonane zostały konstrukcje żelbetowe.

Kończą się roboty budowlane w ciągu ulicy Żeglarzy. Droga będzie ponownie dostępna dla pieszych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

W związku z trwającymi pracami czerpalnymi  na kąpielisku miejskim w celu jego poszerzenia nasypany został piasek pozyskany z wydobytego urobku.

Piasek pozyskany w ten sposób odkładany jest zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  wydaną na potrzeby ww. inwestycji, uprzednio został przebadany pod kątem zanieczyszczeń i uznany został za bezpieczny do wykorzystania.

Przed sezonem wakacyjnym planowana jest dodatkowa refulacja kąpieliska w Pucku, poprzez nasypanie piasku niepochodzącego z robót czerpalnych realizowanych w ramach naszej inwestycji, aby zapewnić komfort korzystania z plaży w Pucku.

Sukcesywnie zbierane są także kamienie, które obecnie widoczne są na brzegu. Zapewniamy, że do wakacji plaża zostanie uprzątnięta, a kamienie nie będą przeszkadzały w wypoczynku.

 

Galeria zdjęć

20230306_094406 20230306_094613 20230306_094622 20230306_094625 20230306_094628 20230306_094710 20230306_094904 20230306_094908 20230306_095859 20230306_094052 20230306_094055 20230306_094116 20230306_094218 20230306_094230
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności