{index_ob_css}{index_ob_js}

Ankieta - analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych

Zdjęcie do Ankieta - analiza urbanistyczno-architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych

Logotyp unijny

Drodzy Mieszkańcy!

Zachęcamy do wypełnienia Ankiety na potrzeby projektu pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Wyniki ankiet posłużą w przygotowaniu dokumentu „Analiza urbanistyczno – architektoniczna dotycząca przestrzeni publicznych”

Wypełnione ankiety można przesyłać na adres : rewitalizacja@miasto.puck.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta Puck (Biuro Obsługi Klienta, pok. 114)

Ankieta do pobrania tu: badanie-ankietowe-do-analizy-urbn

 

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności