{index_ob_css}{index_ob_js}

Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru PLGR

W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju obszaru PLGR do roku 2027 poniżej zamieszczamy ankietę stanowiącą jeden z najważniejszych krokóww tym procesie. Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji od mieszkańców na temat min. atutów i słabości obszaru, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz identyfikacja potencjalnych kierunków wsparcia w ramach nowej strategii. Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru PLGR (administracyjnie obszar Powiatu Puckiego). Czas jej wypełnienia nie powinien przekroczyć 10 minut. Prosimy o wypełnienie ankiety do 15 września 2022 roku. Państwa opinie są anonimowe.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju!
 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności