{index_ob_css}{index_ob_js}

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Zdjęcie do BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Z tego co widać za oknami i czuć w powietrzu – zima chyba już odpuściła, a wiosenna aura jest tuż, tuż. Z tego też powodu Gmina Miasta Puck przystąpiła do naprawy nawierzchni asfaltowych i dróg gruntowych. Zima w tym roku mocno odcisnęła swoje piętno na nawierzchniach dróg w mieście Pucku. Duże amplitudy temperatury oraz destrukcyjne działanie mrozu i środków chemicznych stosowanych do zimowego utrzymania dróg spotęgowały powstawanie ubytków w drogach i ulicach na terenie miasta. Urząd Miasta Puck zwraca się do mieszkańców Pucka o wyrozumiałość i zrozumienie. Jak tylko pozwoli aura, prace związane z remontami dróg i ulic ruszą pełną parą. Obecnie wszelkie działania mają na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu i mieszkańców Pucka.

Gmina Miasta Puck sukcesywnie składa wnioski o dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem dróg i poprawą warunków drogowych w mieście. W lutym 2023 r. złożyliśmy dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023: dla zadania „Remont nawierzchni ulicy i chodników drogi gminnej nr 109054G - ulica Nowy Świat od Ronda Macieja Płażyńskiego do skrzyżowania z ul. Męczenników Piaśnicy” oraz dla zadania „Remont nawierzchni ulic w ciągu dróg gminnych: nr 109003G (ul. Wojska Polskiego), nr 109086G (ul. Żeromskiego), nr 109043G (ul. Mestwina), nr 109010G (ul. Chopina), nr 109031G (ul. Kopernika), nr 109039G (ul. Majkowskiego), nr 109062G (ul. Reja) oraz nr 109063 G (ul. Rybacka)”.

Pomimo złożonych ww. wniosków Gmina Miasta Puck rozpoczęła procedurę przetargową zmierzająca do wyboru Wykonawcy na modernizację nawierzchni ul. Kapitańskiej, modernizację nawierzchni ul. Wejherowskiej od Ronda Solidarności do Ronda Macieja Płażyńskiego oraz nawierzchni ul. Nowy Świat od Ronda Macieja Płażyńskiego do ul. Męczenników Piaśnicy.

Ponadto, jak co roku odmalowane zostanie oznakowanie poziome ulic na terenie miasta. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w pierwszej kolejności odnowione zostanie centrum miasta, kolejne ulice planuje się odmalować do 15 czerwca. Obecnie trwa procedura podpisania umowy z Wykonawcą.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności