{index_ob_css}{index_ob_js}

CEEB - przypomnienie o obowiązku składaniu wniosku

 

CEEB - przypomnienie o obowiązku składaniu wniosku (do 30.06.2022 r.)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel/Współwłaściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. 

Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niezamieszkałych, lokali usługowych, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW. 

Termin złożenia deklaracji:
– 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
– 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego – ostateczny termin upływa 30 czerwca 2022 r.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe? Tak, każdy właściciel/zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację

Czy za niezłożenie deklaracji są kary? Tak. Podstawą karania za niezłożenie deklaracji CEEB jest art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej ustawa o wspieraniu termomodernizacji).

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Grzywna ta może wynieść maksymalnie do 5000 zł.

Orzekanie w sprawach o ww. czyn następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 ze zm.).

Zasady odpowiedzialności według art. 1 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 202 r. poz. 2008 ze zm.) są takie:

§ 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

§ 2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

 

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „Złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać.

Deklarację można złożyć również w Urzędzie Miasta Puck. Druk deklaracji można pobrać poniżej, ewentualnie otrzymać osobiście w trakcie wizyty w Urzędzie (BOK pokój 2 lub pokój 107).

Pomocne przy wypełnianiu: https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności