{index_ob_css}{index_ob_js}

Darowizny na rzecz obywateli Ukrainy przebywających w Pucku

Do naszego miasta dotarły pierwsze rodziny z Ukrainy, kolejne 45 osób skierowanych z punktu recepcyjnego w Warszawie znalazło schronienie w Pucku. W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu pobytu, zwracamy się z gorącą prośbą o przekazywanie darowizn na potrzeby obywateli z Ukrainy przebywającym w naszym mieście, w celu zapewnienia niezbędnej pomocy w tej krytycznej sytuacji.

Środki finansowe można wpłacać na:
Gmina Miasta Puck
NR KONTA:
46 1160 2202 0000 0001 6285 3567
UWAGA! Prosimy obowiązkowo podawać tytuł wpłaty:
DAROWIZNA NA POTRZEBY UCHODŹCÓW Z UKRAINY W PUCKU
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za solidarną postawę i włączenie się we wszystkie dotychczasowe formy pomocy obywatelom Ukrainy na terenie miasta Puck.
Przypominamy również, że w MOKSiR Puck trwa zbiórka darów na wyposażenie miejsc pobytu.

Więcej szczegółów w linku:
http://miastopuck.pl/zbiorka-wyposazenia-nowych-miejsc.../

 

************************************************************************************************


In order to ensure appropriate conditions in the place of stay for people who have already arrived in our city, we kindly ask you to make a donation for the needs of Ukrainian citizens staying in our city in Puck, to provide the necessary assistance in this critical situation.

Funds can be donated to:
Puck City Commune

SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL46116022020000000162853567

ATTENTION! Please provide the payment title:

DONATION FOR REFUGEES FROM UKRAINE IN PUCK

At the same time, we would like to thank all people and institutions for their solidarity and involvement in all existing forms of assistance to Ukrainian citizens in the city of Puck.


************************************************************************************************

Um den Menschen, die unsere Stadt bereits erreicht haben, einen angemessenen Aufenthaltsort zu bieten, möchten wir herzlich um einigen Spenden für ukrainische Bürger, die sich in unserer Stadt aufhalten, um die notwendige Hilfe in dieser Notsituation zu leisten, bitten.

Spenden können geleistet werden an:
Stadt Puck

SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL46116022020000000162853567

HINWEIS! Bitte geben Sie unbedingt den Titel der Spende an:
SPENDE FÜR DIE BEDÜRFNISSE DER UKRAINISCHEN FLÜCHTLINGE IN PUCK

Gleichzeitig bedanken wir uns herzlich bei allen Personen und Institutionen für ihre Solidarität und ihr Engagement in allen bisherigen Formen der Hilfe für die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger.


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności