{index_ob_css}{index_ob_js}

Do trzech razy sztuka… Laboratoria przyszłości w naszym mieście

Gmina Miasta Puck otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 283 500,00 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i  młodzieży. Informacja o przyznanej kwocie wpłynęła z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w dniu 01.12.221 r. Środki wpłynęły już 07.12.2021 r. W związku z wysokością przyznanego wsparcia konieczne było przeprowadzenie przetargu na potrzeby zakupów związanych z programem.

Mimo przeprowadzonych dwóch postępowań (ogłoszenie z dn. 9.12.2021 r. i 21.12.2021 r.) nie udało się wyłonić Wykonawców. Pierwsze postępowanie unieważniono w dn. 20.12.2021 r. główne z powodu ceny jedynej, złożonej wówczas oferty. Przewyższała ona kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Drugie postępowanie, do którego zgłosiło się już dwóch oferentów,  unieważniono w dn. 11.01.2022 r. z tego samego powodu.

W związku z dwukrotnym przekroczeniem kwoty, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na wykonanie zamówienia dokonaliśmy zmian niewielkich w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystko wskazuje na to, że trzecie ogłoszenie zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 19.01.2021 r. , na które złożonych zostało aż siedem ofert, zakończy się podpisaniem umowy z wyłonionym na drodze przetargu Wykonawcą.

logo laboraroria

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności