{index_ob_css}{index_ob_js}

DODATEK WĘGLOWY

dodatek

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub
  • piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

 

Wnioski o dodatek węglowy można pobrać w:

- Urzędzie Miasta w Pucku w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 2)

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w pok. 3 i 4.

Wnioski o dodatek węglowy można również pobrać ze strony internetowej:

www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Miejsce załatwienia sprawy

  • Elektronicznie, za pośrednictwem:

Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

  • Osobiście pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Sekcja świadczeń rodzinnych – pok. 103, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

 

Obsługa klienta:

Poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 17.00

Piątek 7.30 – 14.00

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą ePUAP-u wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Forma załatwienia sprawy

Pozytywne załatwienie sprawy następuje w formie informacji o przyznaniu dodatku węglowego. W innych przypadkach załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy prawo do wniesienia odwołania. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego przez więcej niż jedną osobę, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

 

Termin załatwienia sprawy

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Sekcja świadczeń rodzinnych – pok. 3, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, tel.: 58 673 05 30,
e-mail: sr@mops.miastopuck.pl

Pliki do pobrania:

wniosek docx
Format: docx, 44.26 kB
wniosek doc
Format: doc, 114.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności