{index_ob_css}{index_ob_js}

Dodatkowe dofinansowanie na przebudowę portu

Logotypy UE

 

Inwestycja pn. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie do Dodatkowe dofinansowanie na przebudowę portu

W piątek 28 maja br. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Burmistrz Miasta Pucka Hanna Pruchniewska podpisali aneks zwiększający wysokość unijnego dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I”.

Podczas wydarzenia Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył władzom Pucka symboliczny czek, na dodatkowe środki, które zwiększają dofinansowanie o 2 288 631,00 zł. Dzięki temu całkowita wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 22 244 548,69 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2023.

Galeria zdjęć

galeria
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności