{index_ob_css}{index_ob_js}

Fotowoltaika na Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Gmina Miasta Puck wraz z Beneficjentem Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. oraz pozostałymi  Partnerami: Powiatem Puckim, Gminą Krokowa, Gminą Władysławowo, Gminą Puck realizuje projekt nr RPPM.10.03.01-22-0099/16-00 pn. „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, Powiatu Gdańskiego i Gdańska”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie  wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatów puckiego, gdańskiego oraz miasta Gdańska, co przyczyni się m.in. do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Gmina zrealizowała inwestycje pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach projektu „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego” w podziale na 2 części”: 

Część 1: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku A, przy ul. Przebendowskiego 27.

W dniu  21.11.2023 r. zawarto umowę nr RGKiM.272.8.2023.ACH\1  z wykonawcą – firma SOLLAB FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o. , z siedzibą w  Gdańsku. Wartość umowy to 169 740,00 zł.

Część 2: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B, przy ul. Nowy Świat 12.

W dniu 21.11.2023 r. zawarto umowę nr RGKiM.272.8.2023.ACH\2 z wykonawcą HEX INVEST sp. z o.o. , z siedzibą w  Gdańsku. Wartość umowy to 178 133,52 zł.

Wartość całkowita zakończonej inwestycji to 396 565,70 zł brutto, w tym 327 170,64 zł dofinansowania. 

Poniżej kilka zdjęć ze zrealizowanej inwestycji.

Galeria zdjęć

fotowoltaika SP Puck-12 fotowoltaika SP Puck-15 fotowoltaika SP Puck-3 fotowoltaika SP Puck-9
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności