{index_ob_css}{index_ob_js}

Informacja dotycząca dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach na terenie miasta Puck

Burmistrz Miasta Puck informuje, że Gmina Miasta Puck przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych.

W imieniu miasta dystrybucją węgla zajmie się wyspecjalizowana firma, która po zakupie przez mieszkańców na preferencyjnych warunkach dostarczy zakupiony opał na teren nieruchomości.  Węgiel kamienny będzie sprzedawany mieszkańcom miasta po cenie 2.000,00 zł brutto za 1 tonę węgla, (zarówno tzw. „groszek”, jak i „orzech”). Ta cena obejmuje już transport na terenie miasta.

Przypominamy, że do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Limit zakupu paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

    1,5 tony (1500 kg) – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

    1,5 tony (1500 kg) – od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Obecnie miasto złożyło deklarację udziału w ww. dystrybucji i oczekuje na podpisanie umowy z PGE Paliwa w zakresie sprzedaży węgla. Równocześnie finalizujemy rozmowy z lokalnym przedsiębiorcą, który zajmie się w imieniu miasta sprzedażą i dystrybucją węgla. Obie umowy zostaną podpisane w najbliższych dniach. Informujemy również, że zadeklarowaliśmy już wstępnie zapotrzebowanie dla mieszkańców naszego miasta. Niestety nie mamy wpływu na jakość opału jaki otrzymamy do dystrybucji - z przyporządkowanej rejonizacji wynika, że wyznaczony węgiel będziemy odbierać z portu w Gdańsku. Mamy jedynie zapewnienia zarówno administracji Urzędu Wojewódzkiego jak  przedstawicieli Spółki PGE o jego dobrej jakości.

Po złożeniu wniosku nastąpi jego weryfikacja pod kątem zgodności podanych danych oraz uprawnień do preferencyjnego zakupu. Kolejnym krokiem będzie upublicznienie informacji o fizycznej dostawie węgla z portu w Gdańsku na teren miasta. Osoby, które złożyły wniosek powinny odebrać z Urzędu Miasta Puck zaświadczenie umożliwiające zakup opału we wskazanym miejscu (przedsiębiorcy) na terenie miasta. Niestety nie możemy podać dokładnej daty dostawy – terminy odbioru z portu dla poszczególnych samorządów zostaną ustalone i wyznaczone przez Spółkę PGE Paliwa.

Obecnie zapraszamy do składania wniosków przez uprawnionych mieszkańców miasta dotyczące limitowanego zapotrzebowania na 2022 r. – tj. max. 1500 kg (1,5 tony).

Zainteresowanych zakupem węgla w ramach ww. programu prosimy o składanie wniosku do Urzędu Miasta w Pucku na  ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, w Biurze Obsługi Klienta mieszczącego się na parterze budynku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zarówno o terminach dostawy jak i wybranej firmie, która zajmie się w imieniu miasta dystrybucją węgla będzie Państwa informować na bieżąco.

Proces dostawy węgla na preferencyjnych warunkach dla uprawnionych mieszkańców miasta Puck

Pliki do pobrania:

wniosek o zakup węgla.pdf
Format: pdf, 162.95 kB
wniosek o zakup węgla.docx
Format: docx, 21.32 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności