{index_ob_css}{index_ob_js}

Informacja z otwarcia ofert na budowę mariny w Pucku

 

Inwestycja pn. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie do Informacja z otwarcia ofert na budowę mariny w Pucku

W dniu 26.01.2021r. o godz. 11:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I)” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego

W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

Tabela z informacją z otwarcia ofert

Termin realizacji przedmiotu umowy:  do dnia 30.06.2023r.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:   31 282 956,17  zł brutto

Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Informujemy, że postępowanie przetargowe prowadzone jest na platformie zakwej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/398993Podział portu na etapy

ETAP I:

Marina mapa

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności