{index_ob_css}{index_ob_js}

Kolejne środki w ramach projektu Zdalna Szkoła +

Zdjęcie do Kolejne środki w ramach projektu Zdalna Szkoła +

Logotyp unijny

Gmina Miasta Puck znalazła się na liście podmiotów, którym zostały przyznane kolejne środki w ramach projektu Zdalna Szkoła +. W dodatkowym rozdaniu, na potrzeby zdalnego nauczania pozyskano kwotę 74 617,69 zł. Pozwoli to, w najbliższym czasie, na zakup nowego sprzętu (15 laptopów i 10 tabletów). Tak jak w przypadku pierwszej edycji, sprzęt zostanie przekazany Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, by potem trafić między innymi do rodzin wielodzietnych.

Wszystkie koszty w projekcie są pokrywane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności