{index_ob_css}{index_ob_js}

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA PUCK w sprawie refundacji kosztów za udzielenie schronienia obywatelom Ukrainy – termin wypłaty świadczenia

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA PUCK
w sprawie refundacji kosztów za udzielenie schronienia obywatelom Ukrainy – termin wypłaty świadczenia

Szanowni Państwo,
odpowiadając na liczne pytania zaniepokojonych kwaterodawców dotyczące opóźnień w zakresie wypłaty  świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy informuję, że wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody Pomorskiego.
Na dzień dzisiejszy tj. 24.08.2022 r. Urząd Miasta Puck pomimo ponagleń nie otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego wnioskowanych środków na wypłatę zaległych i bieżących świadczeń.
 
Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  Art. 13.2 Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności