{index_ob_css}{index_ob_js}

KONKURS NA NAZWĘ JEZIORKA POLODOWCOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ

konkurs_na_nazwę_jeziorka 

Miasto Puck ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie najciekawszej nazwy jeziorka polodowcowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Pucku, nad którym położony jest park zrealizowany z Budżetu Obywatelskiego 2022 i 2023. 

Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących mieszkańcami Pucka. 

Pierwszy etap polega na zgłaszaniu przez Uczestników propozycji nazw, z których Komisja Konkursowa wyłoni 4 propozycje.
W drugim etapie nastąpi głosowanie, które wyłoni nazwę jeziorka polodowcowego. Zwycięży nazwa, która otrzyma najwięcej ważnych głosów.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

- złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego propozycję nazwy wraz z krótkim uzasadnieniem;

- w konkursie mogą brać udział wyłącznie propozycje nazw, które wcześniej nie zostały zgłoszone do innych konkursów;

- dostarczenie propozycji nazwy do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck (pok. 2 na parterze) lub przesłanie koncepcji nazwy na adres bok@miastopuck.pl: z dopiskiem „KONKURSU NA NAZWĘ JEZIORKA POLODOWCOWEGO”

Termin składania propozycji trwa do 06.05.02.2024 r. do poniedziałku do godz. 15.30.

Komisja Konkursowa wyłoni 4 najlepsze propozycje nazwy jeziorka polodowcowego, które wezmą udział w głosowaniu.

Mieszkańcy Miasta Puck wybiorą w głosowaniu nazwę jeziorka polodowcowego spośród 4 propozycji wyłonionych przez Komisję Konkursową. Zwycięży nazwa, która otrzyma najwięcej ważnych głosów. Głosowanie na 1 z 4 propozycji wyłonionych przez Komisję Konkursową będzie możliwe:

- drogą elektroniczną na stronie internetowej www.miastopuck.pl

- w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck (pok. 2 na parterze), w godzinach pracy urzędu.

Głosowanie w obu formach rozpocznie się w dniu 16.05.2024 r. o godz. 7.30, zakończy się w dniu 31.05.2024 r. o godz. 14.00.

Regulaminy i formularze zgłoszeniowe można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności