{index_ob_css}{index_ob_js}

Konkurs - Zielona Ławeczka - edycja 2023

O projekcie


ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w miniogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

W projekcie można uzyskać grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów miniogrodu. Maksymalna wysokość grantu wynosi:

3000 zł dla miniogrodów z obiektami mikroretencji;
2500 zł dla miniogrodów bez obiektów mikroretencji.


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Do udziału w konkursie zapraszamy zespoły sąsiedzkie czyli grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd swojego osiedla. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem projektu.

STRONA PROJEKTU
Na stronie zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dot. organizacji konkursu tj. regulamin, terminarz i formularze. Strona jest również małą encyklopedią wiedzy dotyczącej urządzania terenów zieleni w osiedlach miejskich.. Można zapoznać się z inspiracjami przygotowanymi przez studentów architektury krajobrazu, jak również z katalogiem prac przedstawiających ciekawe projekty form podwórkowych, które można wkomponować w przestrzeń publiczną. Pomocne będą również wskazówki dla uczestników projektu. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki materiały gdzie znajdują się instrukcje oraz materiały promocyjne projektu.

Na etapie składania wniosku nie ma konieczności wysyłania żadnych dokumentów drogą pocztową – cała komunikacja odbywa się online.

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ I DO 1 CZERWCA 2023 R. PRZESŁAĆ WNIOSEK O GRANT.

Wszystkie zwycięskie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z ekspertem, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

CEL PROJEKTU
zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
zapobieganie utracie wody;
zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.


TŁO PROJEKTU
Osiedla są często betonowymi pustyniami – zarówno pod względem braku zieleni, jak i kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te aspekty uległy pozytywnej zmianie.

OPIS PROJEKTU
Uczestnikami projektu „Zielona Ławeczka” są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób. 

W działania zespołu sąsiedzku musi zostać zaangażowany również administrator terenu. Po stronie administracji leży zapewnienie pozwolenia na zagospodarowanie wybranego terenu. Administracja udostępnia też konto bankowe, na które zostaną przelane środki w przypadku otrzymania przez zespół grantu. Przystępując do konkursu wymagane jest przysłanie skanu deklaracji administratora terenu. Deklaracja stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu i należy ją wgrać jako załącznik do zadania 1 w wniosku o grant dostępnym w zakładce formularze..

Zespół wykonuje zadania opisane w wniosku o grant takie jak m. in. opisanie miejsca wybranego do modernizacji, wykonanie wstępnego planu aranżacji terenu czy wykonanie zdjęć dokumentujących. Plan nasadzeń zieleni i rozwiązań z zakresu retencji wody musi zawierać wykaz wykorzystanych roślin, niezbędnych elementów, jak również orientacyjny kosztorys projektu.


Plan aranżacji, oprócz zieleni musi uwzględniać usytuowanie ławki, która będzie stanowiła centrum spotkań mieszkańców obszaru poddanego modernizacji. Dodatkowo może zawierać usytuowanie zbiornika na wodę deszczową bądź inne elementy retencji.

Zespół organizuje spotkanie sąsiedzkie w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenia do wspólnej inicjatywy. Celem zebrania jest uzyskanie akceptacji środowiska wszystkich mieszkańców budynku/ów dla projektu „Zielona Ławeczka”.

Wnioski o grant ocenia komisja sędziowska zgodnie z wytycznymi do poszczególnych części wniosku. Sędziami w projekcie będą architekt krajobrazu z Katedry Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz przedstawiciele organizatora. Powstałe miniogrody będą estetyczną wizytówką projektu.

Najlepsze zespoły otrzymają granty na zakup roślin, podłoża, ławki i innych elementów aranżacji ogrodu (wymienionych w przesłanym kosztorysie) i elementów retencji wody. Lista nagrodzonych projektów zostanie ogłoszona w czerwcu 2023 r.

Granty na realizację projektu zostaną przekazane na konto bankowe zarządcy terenu. Podstawą będzie umowa darowizny zawarta pomiędzy Fundacją BOŚ a zarządcą terenu.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: https://zielonalaweczka.pl/o-projekcie/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności