{index_ob_css}{index_ob_js}

Roczny program współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) na 2024 r

baner_ngo1192 Informujemy, że Burmistrz Miasta Puck zarządza konsultacje projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Zarządzenie, projekt programu współpracy oraz formularz zgłoszenia opinii zostały opublikowane w na stronie internetowej miastopuck.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń, celem zaznajomienia z treścią oraz składania opinii.
Opinie należy złożyć najpóźniej do 22.11.2023 r. na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do zarządzenia) pocztą na adres: Urząd Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 2 ), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@miastopuck.pl.

Po terminie zgłaszania opinii i uwzględnieniu opinii zasadnych projekt rocznego programu współpracy zostanie przedłożony Radzie Miasta Puck do uchwalenia (do 30.11.2023 r.).

BIP Urząd Miasta Puck - konsultacje

W odpowiedzi na upubliczniony projekt programu nie wpłynęły formularze zgłoszenia opinii.

Uchwała nr LXXVI/6/2023 Rady Miasta Puck z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 r.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie.150.2023.2023-11-07.pdf
Format: pdf, 617.81 kB
ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf
Format: pdf, 283.03 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf
Format: pdf, 93.48 kB
powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności