{index_ob_css}{index_ob_js}

KONSULTANT DS. POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

 

stas 

KONSULTANT DS. POMOCY OBYWATELOM UKRAINY STAS PAVLIUK

II PIĘTRO – POKÓJ NR 203

PONIEDZIAŁEK: 10:00 – 15:00

ŚRODA: 10:00 – 15:00

PIĄTEK: 9:00 – 14:00

 

  Udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy zamieszkującym miasto Puck w związku z prowadzonym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

  Bieżące wsparcie w sprawach związanych z czynnościami administracyjnymi, pomoc w zakwaterowaniu, wsparcie psychologiczne, 

  Prowadzenie ewidencji zakwaterowań obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania na terenie miasta Puck.

  Stały kontakt z placówkami oświatowymi na terenie miasta Puck ( nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez obywateli Ukrainy).

  itp.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności