Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
16°C

LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU – dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego

W 2021 roku rusza I edycja miejskiego programu ,,LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU” dotyczącego dofinansowania likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Puck.

Zdjęcie do LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU – dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego

Wszystkich zainteresowanych informujemy:

W dniu 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Puck – biurze podawczym rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródła ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu);

Wysokość dopłaty wynosi 75% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła,

Maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł – do wyczerpania zaplanowanych środków budżetowych w 2021 roku.

Stary pozaklasowy kocioł węglowy może być wymieniony na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub paliwo stałe (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji);

Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania lub podłączenia do sieci ciepłowniczej;

Aby uzyskać dotację musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego.

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego;

Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 01.04 – 30.04.2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXVIII/6/2021 Rady Miasta Puck z dnia  25.02.2021 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, na obszarze Miasta Puck.
Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.
Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;

Urząd Miasta Puck nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed  podpisaniem umowy na jego wymianę;

Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie, wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

  1. kserokopie faktur lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji;

  2. kopię dowodu zakupu nowego kotła;

  3. dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła;

  4. dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;

  5. dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną;

  6. świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo oraz kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem);

  7. inne dokumenty takie jak: opinia kominiarska wykona po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta;

  8. dokumentacja fotograficzna nowego źródła ogrzewania.

KONTROLA POWYKONAWCZA

Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puck, pokój 107,
nr telefonu 58 673 05 25, email: gok@miasto.puck.pl

Regulamin dotacji oraz wzory wniosków do pobrania poniżej:

Wniosek

Uchwała  – regulamin.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.